Интернет-магазин красной икры IKRA.ua

×
(044) 451-54-22   0987569293   Контакти Допомога | Пошук | Мапа сайту | Корзина | Реєстрація                 ВХІД

СУД № 5: Суд за позовом до СЕС

Позовна заява ПВКП "Камчадал-Плюс" до СЕС в Господарский суж Івано-Франківської області від 14 червня 2012 року

 

Господарський суд

Івано-Франківської області

76018, м. Івано-Франківськ,

 вул. Шевченка, 16

 

Позивач:Приватне Виробничо-комерційне підприємство «КАМЧАДАЛ-ПЛЮС»

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Грушевського 11/11

Код ЄДРПОУ 25071892

р/р 26007126  РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ»,  МФО 336462

 

Відповідач:Івано-Франківська обласна санітарно-епідеміологічна станція

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Шевченка,4

Судовий збір:   1073 грн.                                                                                                                                                                                                                             

Позовна заява

про визнання недійсними висновки у протоколах досліджень проб харчових

продуктів Івано-Франківської обласної санітарно-епідеміологічної станції

про невідповідність продукту стандартам якості України

03.01.2012 року Івано-Франківською митницею було повідомлено Позивача про отримання результатів досліджень взірців товару Позивача «ікра лососевих риб», виробництва ТОВ «Орландо», Російська Федерація, проведених Івано-Франківською обласною санітарно-епідеміологічною станцією. Дослідження товару Позивача, що частково знаходиться на Івано-Франківській митниці з 07.11.2011р. і по сьогоднішній день, проводились з ініціативи Управління СБУ в Івано-Франківській області. Зразки продукції були відібрані відповідно до постанови Івано-Франківського міського суду від 06.12.2011р. та Акту відбору від 09.12.2011р.

На основі висновку протоколу досліджень проб харчових продуктів (надалі – протоколи досліджень) № 937/49 від 14.12.2011р. досліджувальна продукція не відповідає державним стандартам через завищений сумарний вміст консервантів, а на основі протоколів досліджень №934/46, №935/47, №936/48, №938/50, №942/54, №943/55 від 14.12.2011р. досліджувальна продукція не відповідає ГОСТ 18173-72, МБВ 5061-89 та по маркуванню ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів».

На підставі зазначених протоколів досліджень Управління СБУ в Івано-Франківській області та Івано-Франківська митниця дійшла не обґрунтованих висновків про те, що частина вантажу Позивача відноситься до категорії небезпечного та не підлягає ввозу і обігу на території України.

На додаток повідомляємо, що дослідження цієї продукції вже проводилось та відповідно до експертних висновків Випробувального центру Івано-Франківської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини №3178, 3177, 3176, 3175 від 14.11.2011р. наш товар відповідає вимогам чинного в Україні законодавства. Також, належна безпечність та якість ввезеної продукції підтверджується Сертифікатом відповідності на товар «ікра лососева зерниста» від 17.08.2011р. №UA1.023.X010593-11 та Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/46057 від 13.09.2007р. Сертифікат відповідності на товар «ікра лососева зерниста» від 17.08.2011р. № UA1.023.X010593-11 підтверджує, що товар відповідає усім обов’язковим умовам, що встановлені ГОСТ 18173-72, ТУ У 15.2-32405164-001:2008, МБТ 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006.

При експорті продукції із Російської Федерації згідно з процедурою проводились дослідження якості продукції у Росії та відповідно на підставі російського Ветеринарного свідоцтва та висновків експерта, ПВКП «Камчадал-Плюс» було видано Ветеринарне свідоцтво №084105 від 14.11.2011р. Згідно виданого Державним комітетом ветеринарної медицини України ветеринарного свідоцтва надано дозвіл ПВКП «Камчадал-Плюс» імпортувати всю партію товару, що прибув на Івано-Франківську митницю 08.11.2011р., зауважень щодо належної якості товару у Держветконтролі не було.

З даними висновками протоколів досліджень Позивач повністю не згоден з таких причин:

1. Відбір проб для досліджень, який здійснювався на території Івано-Франківської митниці з ініціативи та працівниками Управління СБУ в Івано-Франківській області та на підставі постанови Івано-Франківського міського суду від 06.12.2011р., був здійснений з порушенням чинного законодавства України.

 Порушення ґрунтуються на тому, що при повторному відборі проб та зразків товарів на дослідження було порушено саму процедуру їх відбору, а саме п. 9, п. 14, п. 16 Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затверджена постановою Держарбітража СРСР від 25.04.1966 р. №П-7, відповідно до яких дослідження відібраних зразків проводиться у присутності представника виробника. Проте, ані представник виробника продукції – ТОВ «Орландо», ані представник ПВКП «Камчадал-Плюс» не були присутні при відборі та дослідженні продукції, що підтверджується Актом взяття проб і зразків товарів від 09.12.2011р.

2.Згідно протоколу досліджень №937/49 від 14.12.2011 р. у досліджуваній ікрі виявлено сумарний вмісту консервантів у продукті до 1039 мг/кг (0,1039 %), тобто вище гранично допустимої концентрації, проте це не відповідає дійсності.  

Досліджуваний взірець ікри лососевої зернистої кети відповідає вимогам чинного законодавства України, а саме ГОСТу №18173-72 та ГОСТу №18173-2004, відповідно до яких для ікри першого та другого ґатунку масова доля консервантів у відсотках складає не більше: для сорбінової кислоти 0,1%; для уротропіна – 0,1%.

Таким чином, так як згідно Протоколу досліджень №937/49 від 14.12.2011 р. концентрація уротропіну та сорбінової кислоти у ікрі складає 0,1039%, а відповідно до згаданих  ГОСТів України для ікри І та ІІ ґатунку дозволяється сумарна кількість цих же консервантів 0,2%, жодних порушень у перевіреній продукції немає.     

Крім того, відповідно до МБВ 5061-89 «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» у розділі 4.Б. в таблиці 3 підпункті 3.4. передбачено для ікри зернистої лососевих і осетрових риб вміст консервантів  уротропіна 1000 мг/кг та сорбінової кислоти 1000 мг/кг.

Таким чином, МБВ 5061-89 також визначає максимально дозволені норми вмісту окремо уротропіну та сорбінової кислоти у ікрі, а згадані ГОСТи максимальну концентрацію вмісту цих речовин у суміші, а саме 0,2%.

Також, серед нормативних актів, якими повинні керуватись головні лікарі СЕС є Постанова №20 Головного державного санітарного лікаря України від 20.04.1999 року «Про використання норм точності і правильності вимірювань при здійсненні контролю за вмістом хімічних речовин в продовольчій сировині, продуктах харчування і об’єктах довкілля і відповідності між величинами МДР і ГДК і границями аналітичного визначення хімічних речовин».

Згідно підпункту 1.3 пункту 1 постанови №20 від 20.04.1999 року результати вмісту хімічних речовин у продуктах харчування, які за аналітичним визначенням знаходяться в діапазоні вимірювань ≤ 20% від значення МДР або ГДК, підтверджують відповідність досліджених об’єктів вимогам безпеки для здоров’я.

Отже, якщо вміст консервантів за дослідженнями СЕС у ікрі складає 0,1039%, а максимально дозволена сумарна норма вмісту, за твердженнями СЕС, є лише 0,1%, то дана продукція також буде безпечною для здоров’я, так як це допустиме відхилення від норми згідно постанови№20 Головного державного санітарного лікаря України від 20.04.1999 року.

З огляду на зазначене, згідно чинного законодавства та стандартів України будь-які порушення щодо завищеного сумарного вмісту консервантів у продукції, виробленої ООО «Орландо» відсутні та висновки санітарного лікаря у протоколі досліджень № 937/49 від 14.12.2011р. зроблені не відповідно чинному законодавству України.

3. Щодо протоколів досліджень №934/46, 935/47, 936/48, 938/50, 942/54, 943/55 від 14.12.2011 р., то у них виявлено невідповідність товару ГОСТ 18173-72 стосовно вмісту у продукті консерванту бензойнокислого натрію та вимогам ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» по маркуванню.

Стосовно маркування, то на упаковці товару, щодо якого у висновках протоколів досліджень вказано його невідповідність ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів», чітко вказано що даний продукт виготовлено згідно ГОСТ 18173-2004, тому обману споживачів тут немає і вимоги законодавства щодо маркування усі виконані.

Також, у нормах діючого законодавства України немає чіткої вказівки на  перерахування на маркувальній етикетці усіх добавок, консервантів тощо та це не є обов’язковою вимогою, а тому виявлення вмісту бензойнокислого натрію у ікрі, який не вказаний на етикетці згідно протоколів досліджень №934/46, 935/47,48 938/50, 942/54, 943/55 від 14.12.2011 р. не є порушенням з боку виробника продукції.  

Варто зазначити, що при виготовленні упаковки та нанесенні маркування на товар завод-виробник ТОВ «Орландо» керувався умовами ГОСТ 11771-93 (Міждержавний стандарт. Консерви і пресерви із риби і морепродуктів. Упаковка і маркування).

Отже, завод-виробник мав право вказати на етикетці товару лише назву нормативно-технічної документації за яким виготовлено даний продукт, не порушуючи законодавство по маркуванню, і це чітко передбачено умовами чинного нормативно-правового акту, який також діє на території України - ГОСТ 11771-93.

Стосовно вмісту у продукції консерванту, що не передбачений ГОСТ 18173-72, то звертаємо Вашу увагу на те, що наш товар (ікра лососева зерниста), що досліджувався  Івано-Франківською обласною санітарно-епідеміологічною станцією виготовлений згідно умов ГОСТ 18173-2004 і тому, звичайно, він не може відповідати вимогам ГОСТ 18173-72.

Згідно постанови КМУ від 04.01.1999р., №12 затверджено перелік харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах. Серед дозволених  для використання у харчових продуктах харчових добавок на території України міститься E 211 - Бензоат натрію (Sodium Benzoate) та E 239 - Уротропін (гексаметилентетрамін) (Urotropin Hexamethylenetetramin).

Також, не погоджуючись з висновками, викладеними у протоколах досліджень, ПВКП «Камчадал-плюс» звернувся до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення порівняльного аналізу висновків результатів досліджень листа №05-17/5373/13 від 15.12.2011р. та протоколів досліджень проб харчових продуктів від 14.12.2011р. Санітарно-епідеміологічної станції Івано-Франківської області діючій в Україні нормативній документації на ікру лососеву зернисту солену.

Згідно висновку спеціаліста №19хс від 10.02.2012 р. встановлено, що зразки продукції відповідають вимогам ГОСТ 18173-72 «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия»за всіма досліджуваними показниками, а саме: органолептичними показниками, масовою часткою сорбінової кислоти та масовою часткою уротропіна (гексаметилентетраміну), а наявність бензоату натрію у зразках ікри обумовлена вимогами «Изменения №1» ГОСТ 18173-2004від 01.07.2010р.«Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия», за прийняття яких проголосували національні органи стандартизації України.      

З огляду на зазначене, не зрозуміло на підставі чого Санітарно-епідеміологічної станції Івано-Франківської області дійшла висновку, що «досліджувальні взірці ікри лососевої зернистої не відповідають ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» по маркуванню та присутність бензойнокислого натрію в даному виді продукції діючими на даний час на території України нормативними документами не передбачена», оскільки на упаковці вказано, що даний продукт виготовлено згідно ГОСТ 18173-2004, тому досліджувати даний продукт необхідно відносно норм ГОСТ 18173-2004, а також даний факт спростовується висновком спеціаліста №19хс від 10.02.2012 р.

Звісно, що товар «ікра лососева зерниста» виготовлений за ГОСТ 18173-2004 не може і не повинен відповідати вимогам ГОСТ 18173-72, як зазначено у повторних некоректних лабораторних дослідженнях взірців товару. Але якість цієї ікри є підтверджена сертифікатом відповідності на товар «ікра лососева зерниста» від 17.08.2011р. №UA1.023.X010593-11 в частині відповідності умовам МБТ 5061-89, експертними висновками Випробувального центру Івано-Франківської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини №3178, 3177, 3176, 3175 від 14.11.2011р. та якісними посвідченнями заводу-виробника «Орландо».

На додаток повідомляємо,про результати досліджень проведених Івано-Франківською обласною санітарно-епідеміологічною станцією ПВКП «Камчадал-Плюс» був повідомлений Івано-Франківською митницею листом №19-50/1/54 від 03.01.2012р. У даному листі нам повідомили, що частково ми можемо розмитнити товар, що знаходиться на Івано-Франківській митниці з 07.11.2011р., а друга частина товару відноситься до категорії небезпечного та не підлягає ввозу і обігу на території України.

З копіями документів ПВКП «Камчадал-Плюс» змогла ознайомитись лише на Івано-Франківській митниці. 22.03.2012р. ПВКП «Камчадал-Плюс» подало запит вих. №22/03-12 від 22.03.2012р., до головного санітарного лікаря Івано-Франківської області про надання належно завірених копій протоколів досліджень нашого товару та листів СЕС №05-17/5373/13 від 15.12.2011р. та № 05-17/5391/13 від 16.12.2011р., але відповіді на даний запит ПВКП «Камчадал-Плюс» не отримало і по сьогоднішній день.

Відповідно наш товар, який Управління СБУ в Івано-Франківській області та Івано-Франківська митниця віднесла до категорії небезпечного та до такого, що не підлягає ввозу і обігу на території України, на підставі невірних та протиправних висновків протоколів досліджень №934/46, 935/47, 936/48, 937/49, 938/50, 942/54, 943/55 від 14.12.2011р. залишається не розмитненим до сьогодні.

З огляду на зазначене, згідно чинного законодавства та стандартів України, будь-які порушення стосовно належної якості товару та норм вмісту речовин у продукції, виробленої ООО «Орландо» відсутні, тому висновки протоколів досліджень є необґрунтованими та такими, що не відповідають чинному законодавству України.

На підставі викладеного, керуючись ст.1, 2 та розділом VIIIГосподарського процесуального кодексу України, роз'ясненням ВАСУ “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів” від 26 січня 2000 року № 02-5/35,

ПРОШУ:

1.     Порушити провадження у справі.

2.  Визнати недійсними висновки протоколів досліджень проб харчових продуктів №934/46, №935/47, №936/48, №937/49, №938/50, №942/54, №943/55 від 14.12.2011р. Івано-Франківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

3.   Відшкодувати Позивачу понесені ним судові витрати по сплаті судового збору за рахунок Відповідача.

Додатки:

1.  Копія сертифікату відповідності на товар «ікра лососева зерниста» від 17.08.2011р. №UA1.023.X010593-11 (копія)

2.  Експертні висновки Випробувального центру Івано-Франківської обласної державної   лабораторії ветеринарної медицини №3178, 3177, 3176, 3175 від 14.11.2011р. (копія)

3.   Ветеринарне свідоцтво №084105 від 14.11.2011р. (копія)

4.  Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/46057 від 13.09.2007р. (копія)

5.    Постанова Івано-Франківського міського суду  Івано-Франківської області від 06.12.2011 р. у справі №0907/4-2054/11 (копія)

6.    Акт про взяття проб і зразків товарів від 09.12.2011 р. (копія)

7.   Лист Івано-Франківської обласної санітарно-епідеміологічної станції №05-17/5373/13 від 15.12.2011 р. (копія)

8.    Протокол досліджень №937/49 від 14.12.2011 р. та Протокол досліджень №936/48 від 14.12.2011 р. (копія)

9.   Протокол досліджень №934/46 від 14.12.2011 р. та Протокол досліджень №935/47 від 14.12.2011 р. (копія)

10.  Протокол досліджень №938/50 від 14.12.2011 р. та Протокол досліджень №942/54 від14.12.2011 р. (копія)

11. Протокол досліджень №943/55 від 14.12.2011 р. (копія)

12.  Роз’яснення Федерального агентства по технічному регулюванню та метрології від

  06.08.2010 р. №21/4-5/209 (копія)

13. Висновок спеціаліста №19хс від 10.02.2012 р. (копія)

14. Постанова №20 Головного державного санітарного лікаря України від 20.04.1999р. на 3

стор. (копія)

15.    Лист №19-50/1/54 від 03.01.2012р. від Івано-Франківської митниці. (копія)

16.  Лист вих. №22/03-12 від 22.03.2012р. від ПВКП «Камчадал-Плюс». (копія)

17. Квитанція про сплату судового збору.

18.   Доказ надсилання позовної заяви відповідачу.

Директор ПВКП «КАМЧАДАЛ-ПЛЮС»                                               К. Ю. Комісаров    

 

ГубернаторЪ Камчатки

ГубернаторЪ Камчатки

Настоящая красная икра с Камчатки!

Leave a comment

*
*
*
Главная страница "IKRA.ua"

Купити червону ікру

Продукція нашої компанії широко представлена ​​у всіх великих торгових мережах України. А також Ви можете замовити доставку ікри через наш інтернет-магазин - ikra.ua